Datapolicy Antribe

Här kan du läsa våra medlemsvillkor.

Denna datapolicy reglerar förhållandet mellan dig som användare med konto på Antribe.com och Uppson group AB, org. Nr 559076-0210 (nedan kallat Antribe). När du har konto vid Antribe är du juridiskt bunden till dessa villkor.

För att vi på Antribe ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster måste vi behandla information om dig som individ. Vi ser alltid till att behandla dina uppgifter på ett säkert vis och ser till att uppgifterna skickas krypterat mellan din enhet och vår webbplats med hjälp av SSL (Secure Socket Layer) och TLS (Transport Layer Security).

1. Dina personuppgifter

Vi kommer INTE sälja dina uppgifter utanför vårt system. Det är viktigt att du är medveten om att din integritet är viktig för oss och att vi på Antribe inte kommer sälja vidare de uppgifter du anger till någon utanför vårt system. Du väljer själv vilka organisationer/företag som ska ha tillgång till dina uppgifter genom att aktivt ta ställning till att ge dem tillgång. T.ex. genom att bli medlem i deras organisation eller anmäla dig till det dem erbjuder via Antribe.

De personuppgifter du lämnar till oss används av oss för olika ändamål för att förbättra våra produkter och tjänster. Exempel på ändamål vi använder personuppgifterna till kan vara: att verifiera din identitet, skicka ut nyhetsbrev, erbjudanden och reklam till din e-postadress och/eller din mobiltelefon via SMS, MMS eller liknande meddelandesystem, anpassa innehållet i annonser och erbjudanden som vi erbjuder dig, för att förbättra våra produkter och tjänster eller att kontakta dig avseende din användning av dem. Du kan alltid ställa in inställningar för hur vi får meddela dig i din profil. Uppgifter du angivit kan komma att delas med andra som behöver dem, vilket beskrivs nedan.

2. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

För att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster kan det förekomma att vi delar dina personuppgifter med tredje-part som utför tjänster för vår räkning. Det kan exempelvis vara företag eller enskilda som agerar värd eller förvaltar våra produkter och tjänster. Vi ser till att de endast kommer åt de uppgifter som behövs för det arbete de har till uppgift att utföra. Personuppgifterna kan även komma att hjälpa oss som underlag i marknads- och kundanalyser och komma att tillhandahållas för annonsörer, sponsorer eller annan extern part som deltar i att administrera våra kampanjer. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla dig produktinformation, reklam och andra erbjudanden.

Organisationer där du aktivt väljer att bli medlem kan se och hantera dina personuppgifter. Organisationernas egna policy reglerar hur de använder dina personuppgifter.

I samband med att du sätter upp ditt personliga konto kan vi komma att dela din information med verifieringstjänsteföretag och kreditupplysningsföretag för att verifiera din identitet.

I de fall dina personuppgifter behandlas av oss eller våra externa parter tar vi ansvar för att personuppgifterna skyddas på ett lämpligt sätt och endast behandlas i enlighet med denna datapolicy.

3. Hur hanteras mitt fullständiga personnummer?

Då fullständiga personnummer är ett känsligt ämne många känner sig osäkra över att lämna ut vill vi informera om att dessa behandlas med försiktighet i vårt system. De används då det är viktigt för oss att göra en säker identifiering av dig som individ. Främst för att säkerhetsställa att vi inte har dubbletter av individer i vårt system.

Du informeras alltid innan i de fall organisationer vill få åtkomst till ditt fullständiga personnummer. Det är sedan upp till de organisationerna att i sina policys informera hur de hanterar ditt fullständiga personnummer.

Det är endast ett fåtal väl utvalda personer vid oss på Antribe som har åtkomst till och kan se samt hantera ditt fullständiga personnummer. Dessa personer vid oss på Antribe kollas upp av oss och vi säkerhetsställer att dessa personer inte finns med i något brottsregister för att du ska känna dig säker och inte behöva vara orolig.

4. Internationella överföringar

I de länder där vi eller våra närstående företag, agenter eller leverantörer har sitt säte kan dina personuppgifter lagras, behandlas samt överföras. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter. Detta gör att vi och våra partners kan använda den information såsom det föreskrivs i denna datapolicy. Du som har hemvist inom Europiska Unionen och använder våra produkter och tjänster ska vara medveten om att personuppgifter du lämnar till oss kan överföras till länder (inklusive USA) som inte har lagar om personuppgiftsskydd motsvarande de som gäller inom den Europeiska Unionen.

5. Externa länkar i våra produkter och tjänster

I våra produkter och tjänster kan du komma att se länkar eller hänvisningar till andra webbplatser som vi inte tillhandahåller och driver. I de fall du klickar på dessa länkar kommer du att skickas vidare och lämna vår webbplats. Vi kontrollerar inte information som publiceras på utomståendes webbplatser och frånsäger oss allt ansvar för information och annat innehåll på sådana externa webbplatser. Du ansvarar själv för risken vid användning av andra webbplatser som är länkade från denna webbplats. Vi uppmanar dig därför att granska datapolicys på andra webbplatser du besöker.

6. Ansvarsbegränsning

För att skydda våra rättigheter och/eller för att uppfylla ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller juridisk process kopplad till våra produkter och tjänster förbehåller vi oss rätten att lämna ut dina personuppgifter, vilket krävs enligt lag, i de fall vi anser att utlämnande är nödvändigt. I samband med försäljning, överlåtelse eller annan överföring av vår verksamhet eller en del av vår verksamhet förbehåller vi oss rätten att överföra dina personuppgifter. Denna rätt inkluderar företagsfusion, sammanslagning, omstrukturering, försäljning av tillgångar eller andra företagsförändringar av vårt direkta eller indirekta moderbolag som påverkar oss.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna datapolicy vid behov. Var god läs datapolicyn frekvent. Om vi gör väsentliga ändringar i denna datapolicy kommer vi att meddela dig digitalt.

Om någon förändring är oacceptabel för dig eller om du inte accepterar att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den reviderade datapolicyn, var god kontakta oss genom att skicka en sådan anmodan till support@antribe.com.

Vi har möjlighet att lagra personuppgifter upp till 10 år. Detta är nödvändigt för att kunna erbjuda våra produkter och tjänster samt följa diverse lagar och regleringar som vi och de organisationer som nyttjar vårt system kan tänkas ha.

Senast ändrad: 1 januari 2022