Augustendals 4H

Vi är en verksamhet för barn och ungdomar där syftet är att
barnen ska lära sig att ta hand om djuren på ett lärorikt och roligt sätt.
Barnen lär sig att ta ansvar och deras självförtroende växer när de själva
får ta hand om djuren och se till att de har det bra.
På gården har vi getter, får, hästar, katter, kaniner och höns.